nha khoa nhân đức | Công ty tnhh nha khoa nhân đức

nha khoa nhân đức | Công ty tnhh nha khoa nhân đức

nha khoa nhân đức | Công ty tnhh nha khoa nhân đức

nha khoa nhân đức | Công ty tnhh nha khoa nhân đức

nha khoa nhân đức | Công ty tnhh nha khoa nhân đức
nha khoa nhân đức | Công ty tnhh nha khoa nhân đức
KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI NHA KHOA NHÂN ĐỨC - TIÊU CHUẨN PHÁP

Email: vodinhtuong88@gmail.com

Bảng giá

 

BẢNG GIÁ NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM

 

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ BẢO HÀNH
1 CẠO VÔI+ĐÁNH BÓNG 100 000 - 200 000/2 hàm
2 NHỔ RĂNG  THƯỜNG 80 000 - 200 000/1 răng
3 TRÁM  RĂNG 100 000 - 200 000/1 răng
4 NỘI NHA(CHỮA TỦY) 300 000 - 600 000/1 răng
5 TẨY TRẮNG RĂNG 1 500 000 - 2 500 000/2 hàm
6 RĂNG THÁO LẮP 200 000 - 700 000/1 răng
7 RĂNG SỨ CERAMCO 1 000 000 4 năm
8 RĂNG SỨ TITAN 1 800 000 6 năm
9 RĂNG SỨ ZIRCONIA 3 500 000 12 năm
10 RĂNG SỨ CERCON HT 5 000 000 15 năm
11 CHỈNH HÌNH RĂNG 8 000 000 - 50 000 000/2 hàm
12 CẤY GHÉP IMPLANT 18 000 000 - 25 000 000

 

Chia sẻ:
Go Top